หลุดครูพละ กับ นักศึกษา โฟนเสียว หลังจากที่นศไม่ยอมมาเรียน ครูบอกว่าเปิดหีให้ดูกูจะให้A